Calendario do contribuínte Calendario do contribuínte

Calendario fiscal do exercicio 2018

Por resolución da Alcaldía do 2 de febreiro de 2018, apróbase o calendario fiscal para o exercicio 2018.

Concepto

Exercicio e período

Período voluntario de ingreso

 

IVTM

2018

15/03/18-16/05/18

05/04/2018

LIXO

2018/1 cuadrimestre

15/03/18-16/05/18

06/04/2018

LIXO

2018/2 cuadrimestre

01/07/18-01/09/18

06/07/2018

IBI URBANA

2018

01/09/18-02/11/18

06/09/2018

IBI RÚSTICA

2018

01/09/18-02/11/18

07/09/2018

IBI BICES

2018

01/09/18-02/11/18

06/09/2017

IAE

2018

01/09/18-02/11/18

03/09/2018

VAOS

2018

01/09/18-02/11/18

11/09/2018

LIXO

2018/3 cuadrimestre

01/09/18-02/11/18

02/11/2018

CARGA E DESCARGA

2018

01/09/18-02/11/18

13/09/2018

TAXA MESAS E CADEIRAS

2018

01/08/18-02/10/18

04/09/2018

SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS DO IBI

 

Primeiro Prazo: 11/06/2018

Segundo Prazo: 10/09/2018