Lexislatura 2011- 2015

Pleno da Corporación Municipal resultante das eleccións do 22 de maio de 2011.

Documentos

Acta da sesión constitutiva (Pleno nº11 de 11 de xuño de 2011)

Acta da Sesión Extraordinaria Organizativa (Pleno extraordinario nº 12 de 30 de xuño de 2011)

Acta da Sesión Plenaria Ordinaria nº 14 de 25 de agosto de 2011 (modificación)

Decreto 912/2011 de conformación da Xunta de Goberno Local

Partido Popular
 1. Mª Vanesa Martínez Durán
 2. José Ricardo Besada Gesto
 3. Mª de las Nieves Vicente Varel
 4. José Luís Castiñeiras Lesende
 5. Elisa Bouzas Vicente
 6. Ana María Eitor Vidal
Bloque Nacionalista Galego
 1. Adolfo Francisco Muíños Sánchez (Alcalde)
 2. Adelina Ces Quintáns (Segunda Tenente de Alcalde; Servizos Sociais)
 3. Xoán Vicenzo Ces Rodríguez (Medio Ambiente)
 4. Mª Teresa Sobradelo Iglesias (Turismo)
 5. Constantino Castaño Calvo (Obras, Servizos, Vías, Parques e Xardíns, Praias)
 6. Hadriana Ordóñez Otero (Educación, Cultura e Normalización Linguística)
Partido dos Socialistas de Galicia - PSOE
 1. José Carlos Gey Hermo (Primeiro Tenente de Alcalde; Urbanismo, Industria, Comercio, Mar e Novas Tecnoloxías)
 2. Joaquín Domínguez Salgado (Cuarto Tenente de Alcalde; Deportes e Saúde)
 3. Mª Olga González Dourado (Igualdade)
 4. Sonia Castaño Eiras (Economía e Facenda)
 5. Ana María Agrelo Rey (Xuventude e Emprego)