Fórmate Rianxo Fórmate Rianxo

Protección de datos persoais Protección de datos persoais

Os datos persoais introducidos no formulario pasarán a formar parte automáticamente dun ficheiro electrónico propiedade do Concello de Rianxo, coa única finalidade de facer a  inscrición na actividade para a que se proporcionan os datos. En ningún caso estes datos serán cedidos a terceiros nin utilizados con outra finalidade. Garántense os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación por calquera medio legal, no Rexistro Xeral do Concello: Praza Castelao 1, 15920 Rianxo.

Fórmate Rianxo 2017 Fórmate Rianxo 2017

Folla de inscrición

Fórmate Rianxo 2017

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Curso/s nos que se desexa inscribir