Mercado Ambulante Mercado Ambulante

Todos os mércores e domingos do ano (agás Festas da Guadalupe)
Toda a mañá (aprox. de 9 a 15 horas)

Localización: Campo de Arriba e Praza de Castelao