Recursos

Recursos - concelloderianxo

RECURSOS LINGÚÍSTICOS

Recomendacións lingüísticas para o persoal do concello
Dicionarios

Real Academia Galega
http://academia.gal/

Digalego
http://digalego.xunta.gal/

Tradutores

OpenTrad
http://www.opentrad.com/

OpenTrad apertium
http://sli.uvigo.es/tradutor/

Apertium
https://www.apertium.org/

Dúbidas lingüísticas

Dúbidas
https://dubidasdogalego.wordpress.com/

KIT do CDSG
http://kit.consellodacultura.gal/recursos-linguisticos/