Ordes do día das sesións plenarias Ordes do día das sesións plenarias

Atrás

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 29 de novembro de 2018