Ordes do día das sesións plenarias Ordes do día das sesións plenarias

Atrás

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 25 de maio de 2017

O vindeiro xoves 25 de abril de 2017, ás 20:00 h, terá lugar unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal na Casa do Concello.

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta do pleno ordinario nº 4/2017 do 27 de abril de 2017
2. Informe das Resolucións de Alcaldía e das Actas da Xunta de Goberno
3. Aprobación do convenio de colaboración dos concellos da Pobra e Rianxo: "Obradoiro de Emprego"
4. Modificación da Ordenanza reguladora para a tenza, defensa e protección dos animais de compañía
5. Moción presentada polo grupo municipal Rianxo en Común: "Promoción do comercio local"
6. Moción presentada polo grupo municipal Rianxo en Común: "Creación dun parque de autocaravanas"
7. Moción presentada polo grupo municipal Rianxo en Común: "Instalación dun punto de recarga de baterías eléctricas para vehículos".
8. Rogos e preguntas

Seguinte