Ordes do día das sesións plenarias Ordes do día das sesións plenarias

Atrás

Orde do día da sesión plenaria ordinaria do 27 de xullo de 2017

O vindeiro xoves 27 de xullo de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
2. Ampliación do límite temporal das anualidades do contrato de redacción do PXOM
3. Moción presentada polo Colexio de Avogados:Problemática do xulgado uniprovincial para cláusulas chan
4. Rogos e preguntas