Parque Empresarial Parque Empresarial

Parque Empresarial de Rianxo

Características:

  • Superficie Bruta: 317.728 m2.
  • Superficie Neta: 201.864 m2.
  • Edificabilidade Industrial: 97.999 m2.
  • Edificabilidade Terciario: 92.638 m2.
  • Edificabilidade Total: 190.637 m2.

concello@concelloderianxo.gal