Perfil do contratante

Perfil do contratante - concelloderianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Páxinas etiquetadas con polínono industrial times .

Procedemento: negociado sen publicidade ( participación previa invitación) Anuncio de composición da mesa de contratación Anuncio de convocatoria da segunda Mesa de Contratación (19 feb) Anuncio de adxudicación (8 mar) Anuncio de formalización de contrato (22 mar)