Gravacións das sesións do Pleno da Corporación Gravacións das sesións do Pleno da Corporación

Atrás

Sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 21 de agosto de 2017

ORDE DO DÍA:

1. Festivos Locais 2018
2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial 23/2017
3. Aprobación do cambio de finalidade do préstamo concertado para a Mellora das escolas unitarias
4. Aprobación do Convenio de Colaboración entre a entidade pública empresarial AUGAS DE GALICIA e o CONCELLO DE RIANXO