Gravacións das sesións do Pleno da Corporación Gravacións das sesións do Pleno da Corporación

Atrás

Sesión extraordinaria urxente do Pleno da Corporación do 2 de novembro de 2017

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da urxencia da sesión
2. Modificación da ordenanza fiscal nº 1 reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles
3. Modificación da Ordenanza reguladora da aplicación de tributos e ingresos de dereito público

 

Seguinte