Procesos Selectivos Procesos Selectivos

Atrás

Contratación de persoal técnico de orientación laboral

O Concello de Rianxo publicou o anuncio da preselección para a contratación laboral temporal de persoal técnico para a realización de actividades de orientación laboral - 1 orientador/a laboral.

O prazo de presentación de instancias será desde o 07/09/2018 ata o 13/09/2018 (ambos incluídos).

HORARIO REXISTRO MUNICIPAL:
07/09/2018: 09:00 H A 13: 00 h
10/09/2018 A 13/09/2018: 10:00 h A 13: 00 h

No suposto de presentarse a instancia fóra do Rexistro Xeral do concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981 866 628 ou por correo electrónico a emprego@concelloderianxo.gal, antes do remate do prazo, para ser tida en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do concello, neste sitio web e na Sede Electrónica Municipal (sede.concelloderianxo.gal). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima para ter en conta.

Anuncio

Bases

Instancia

Anexo II

Anexo III

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS (19/09/2018)

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas (19/09/2018)

LISTAXE DEFINITIVA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUÍDAS (04/10/2018)

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data das probas (04/10/2018)

PROBA ESCRITA
DATA: MARTES 09 DE OUTUBRO DE 2018
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 9:30 HORAS

Plantilla de respostas (15/10/2018)

Acta da proba escrita (15/10/2018)

Acta da valoración de méritos (18/10/2018)