Procesos Selectivos Procesos Selectivos

Atrás

Listaxe de agarda para auxiliares da Policía Local para o ano 2017

O obxecto desta convocatoria é a creación dunha lista de agarda da selección, polo sistema de oposición e
quenda libre, auxiliares de Policía Local para o Concello de Rianxo, para cubrir as renuncias producidas e
cubrir as posibles renuncias posteriores durante os meses de xullo, agosto e setembro.

Bases da convocatoria

Modelo de instancia

Seguinte