Procesos Selectivos Procesos Selectivos

Atrás

Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II"

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II" para a formación de 16 alumnos/as - traballadores/as na especialidade de "PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN", segundo a subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Así, para o desenvolvemento do dito proxecto, é necesaria a contratación do equipo directivo e docente correspondente e tamén do alumnado - traballador beneficiario deste, segundo as bases seguintes:

Bases

Baremo alumnos

Seguinte