Procesos Selectivos Procesos Selectivos

Atrás

Proceso de selección para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal auxiliar administrativo

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal auxiliar administrativo.

O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos).

No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en conta.

As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

Anuncio

Bases

Instancia

Declaración responsable de cumprimento dos requisitos mínimos

IMPORTANTE

NOTAS IMPORTANTES SOBRE OS PROCESOS SELECTIVOS

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Listaxe provisional de persoas admitidas

Listaxe provisional de persoas excluídas

Corrección de erros da listaxe provisional de persoas excluídas 22-02-2017

Listaxes definitivas, tribunal e data da proba (13-03-2017)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba