Procesos Selectivos Procesos Selectivos

Atrás

Servizo de vixilancia de praias - contratación de socorristas

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 3 Socorristas dentro do Servizo de Vixilancia de Praias.

Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como  demandantes non ocupados e estaren dispoñibles para o emprego; o artigo 14 da orde de convocatoria establece que terán preferencia, en todo caso, os colectivos con especiais dificultades de inserción
laboral e, se é o caso, aqueles que teñan previsto a realización deste tipo de medidas no
seu itinerario de inserción profesional.

Orde de convocatoria

Bases de selección

Acta do tribunal (29/06/2018)