Servizos Sociais Servizos Sociais

Carretera de Tanxil 12
15920 Rianxo. Localizar en Google Maps

981 86 00 61

881 16 89 34

servizossociais@concelloderianxo.gal

Concellería de Servizos Sociais

luns - venres: 08:00 - 15:00

Servizos Sociais Servizos Sociais

Atrás

Termalismo Social do IMSERSO

O programa contempla o aloxamento, manutención en réxime de pensión completa, tratamentos termais, actividades de lecer e tempo libre e póliza colectiva de seguro turístico, en quendas de 12 ou de 10 días (once ou nove pernoctacións, respectivamente).

 

Persoas beneficiarias:

 • Pensionistas de Xubilación ou Incapacidade Permanente do sistema de Seguridade Social español.
 • Pensionistas de Viuvez do sistema da Seguridade Social español, con 55 anos ou máis.
 • Perceptores/as de prestacións ou subsidios por desemprego ou pensionistas por outros conceptos do sistema da Seguridade Social, con 60 anos ou máis.
 • Persoas aseguradas ou beneficiarias do sistema da Seguridade Social español, con 65 anos ou máis.
 • Persoas de nacionalidade española e que residan no estranxeiro, sendo pensionistas, aseguradas ou beneficiarias do Sistema de Seguridade Social español e cumpran os requisitos xerais e de idade.

A persoa solicitante poderá ir acompañada do/a cónxuxe, parella de feito ou persoa coa que constitúa unha unión estable e de convivencia, para a que non se esixen os requisitos de pensión e idade ou dos fillos/as con discapacidade con grao igual ou superior ó 45%.

 

Requisitos:

 • Non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nin enfermidade infecto-contaxiosa.
 • Valerse por si mesmo/a para as actividades da vida diaria.
 • Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para recibilos.
 • Acadar, de conformidade co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitadas

 

Prazos de solicitude:

 • Para as quendas de febreiro a agosto (ambos inclusive): ata o 13 de xaneiro de 2017
 • Para quendas de setembro a decembro (ambos inclusive): ata o 12 de maio de 2017
A solicitude poderanse presentar nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos ou de forma telemática na sede electrónica do IMSERSO. Ademais pódese presentar fóra destes prazos para a súa inclusión nunha lista de agarda coa finalidade de cubrir prazas vacantes.

Se a temporada pasada xa participou no programa, o IMSERSO remitiralle por correo ó domicilio un modelo simplificado para renovar a solicitude.

Solicitude de participación no programa (formato papel)

 

Máis información

 

Folleto informativo

Balnearios participantes