Anuncios

- Exposición pública das zonas de prevención do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais - Concello de Rianxo

Anuncios

Exposición pública das zonas de prevención do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais

Publícanse para a exposición ao público os planos das zonas de prevención do Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais.