Anuncios

- Modificacións fiscais establecidas para este período de abril e maio - Concello de Rianxo

Anuncios

Modificacións fiscais establecidas para este período de abril e maio

Dentro do marco legal actual das administracións públicas, as disposicións legais sobre taxas e recadación do Concello, coa valoración do necesario equilibrio dos recursos dispoñíbeis para pagos a provedores e servizos, estas son as medidas para estes vindeiros meses, agardando mellore progresivamente a situación sanitaria e socioeconómica.