Bandos Informativos

- Ampliación de prazo de solicitude do acollemento a local non tarifado para a taxa do lixo - Concello de Rianxo

Bandos Informativos

Ampliación de prazo de solicitude do acollemento a local non tarifado para a taxa do lixo

Amplíase o prazo ata o venres 15 de maio