Bandos Informativos

- Incidencias na recepción da TDT - Concello de Rianxo

Bandos Informativos

Incidencias na recepción da TDT

As redes de telefonía móbil de nova xeración 4G e 5G están a ser despregadas no noso concello.

Esta tecnoloxía utiliza as bandas de frecuencia dos 800 e 700 MHz, que poden provocar interferencias co sinal da Televisión Dixital Terrestre (TDT).

No caso de que o acendido dun destes novos nodos de telefonía móbil provoque problemas na recepción do sinal da TDT, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital pon a disposición da cidadanía un recurso gratuíto para resolver todas as reclamacións relativas a problemas coa recepción da TDT.

Se é vostede parte afectada por este cambio e deixou de recibir adecuadamente o sinal de televisión, pode pórse en contacto coa entidade xestora designada en:

    • Teléfono:     900 833 999    
    • Web:            www.llega700.es

De ser necesario, este servizo enviará unha empresa instaladora autorizada aos domicilios afectados que cursen a reclamación para facérenlles a adaptación de forma gratuíta.