Bandos Informativos

- Traída municipal en Taragoña - Concello de Rianxo

Bandos Informativos

Traída municipal en Taragoña

Vense de poñer en funcionamento unha ampla rede de subministro de auga da traída municipal entre Campo de Pazos e Ourolo, por ambas as marxes da estrada xeral.

Todas aquelas vivendas interesadas en darse de alta do citado servizo municipal, póñanse en contacto con VIAQUA para tratar os aspectos técnicos de dito acceso.

Viaqua Rianxo
981 866 114
609 684 913
Rúa Campo de Arriba 4 baixo
de 9.30 a 12.30 h.