Comisións Informativas

Comisións Informativas - Concello de Rianxo

COMISIÓNS INFORMATIVAS

O Pleno Organizativo da Corporación Municipal do día 13/07/2023 acorda a proposta da Alcaldía de constitución das Comisións Informativas, quedando conformadas coa seguinte composición:

  • Presidente: o alcalde ou concelleiro/a en quen delegue
  • Vogais concelleiras/os dos grupos políticos municipais:
    • 2 de Rianxo en Común
    • 2 do PSdG-PSOE
    • 2 do PP
    • 1 do BNG

Comisións Informativas Permanentes

1. Especial de Contas, Servizos Económicos, Administración Xeral

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
Julio Alcalde Hermo
Oscar Rial Lago
Elena Otero Otero
José Luis Castiñeiras Lesende
Alicia Carou Romero
Sarela Betanzos Freire

SUPLENTES
Ana Vidal Fungueiriño
José Alberto Angueira Gómez
Tamara García Muñiz
Miguel Angel Iglesias Romero
María Elena Abuín Carou
Ramón Vicente Vicente                                       
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

 

2. Urbanismo, Mobilidade, Obras, Servizos Básicos e Medioambiente

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
José Alberto Angueira Gómez
Oscar Rial Lago
Miguel Angel Iglesias Romero
José Luis Castiñeiras Lesende
Antonio Isorna Vicente
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

SUPLENTES
Julio Alcalde Hermo
Ana Vidal Fungueiriño
Elena Otero Otero
Tamara García Muñíz
Ramón Vicente Vicente
Alicia Carou Romero
Sarela Betanzos Freire

3. Benestar Social, Igualdade, Maiores e Xuventude

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
Ana Vidal Fungueiriño
Tamara García Muñíz
Rosana García Figueira
María Elena Abuín Carou
Alicia Carou Romero
Sarela Betanzos Freire

SUPLENTES
Olalla Figueira Castaño
Julio Alcalde Hermo
Oscar Rial Lago
Elena Otero Otero
Antonio Isorna Vicente
José Luis Castiñeiras Lesende
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

4. Planificación Económica, Emprendemento, Emprego, Turismo e Mar

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
Olalla Figueira Castaño
Elena Otero Otero
Miguel Angel Iglesias Romero
Ramòn Vicente Vicente
José Luis Castiñeiras Lesende
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

SUPLENTES
​​​​​​​Julio Alcalde Hermo
José Alberto Angueira Gómez
Tamara García Muíz
Rosana García Figueira
María Elena Abuín Carou
Alicia Carou Romero
Sarela Betanzos Freire

5. Servizos á Cidadanía: Deporte, Cultura, Educación, Participación

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
Julio Alcalde Hermo
Oscar Rial Lago
Tamara García Muñíz
Ramón Vicente Vicente
Antonio Isorna Vicente
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

SUPLENTES
​​​​​​​Olalla Figueira Castaño
José Alberto Angueira Gómez
Rosana García Figueira
Miguel Angel Iglesias Romero
Alicia Carou Romero
María Elena Abuín Carou
Sarela Betanzos Freire

6. Comisión Especial de Coordinación e Seguimento de Mocións.

TITULARES
Julián Bustelo Abuín
José Alberto Angueira Gómez
Rosana García Figueira
Tamara García Muñíz
Antonio Isorna Vicente
María Elena Abuín Carou
Sarela Betanzos Freire

SUPLENTES
​​​​​​​Julio Alcalde Hermo
Ana Vidal Fugueiriño
Oscar Rial Lago
Elena Otero Otero
José Luis Castiñeiras Lesende
Ramón Vicente Vicente
Xusto Xosé Ordóñez Figueira

​​​​​​​