Contacto

Contacto - Concello de Rianxo

Aviso

O presente formulario de contacto está destinado á solicitude de información e á realización de consultas sobre trámites administrativos, funcionamento do sitio web e outros temas xerais.
En ningún caso as mensaxes enviadas e recibidas por este medio iniciarán un expediente administrativo ou trámite legal algún, nin se considerarán comunicacións legais a efectos administrativos. Da mesma forma, non se garante a recepción das mensaxes nin a contestación ás mesmas por mor das características propias do medio de comunicación (correo electrónico), se ben o Concello de Rianxo tentará dar resposta a todas as mensaxes procedentes.

Os datos persoais introducidos no formulario pasarán a formar parte automáticamente dun ficheiro electrónico propiedade do Concello de Rianxo coa única finalidade de dar resposta ás mensaxes que así o requiran. En ningún caso estes datos serán cedidos a terceiros nin utilizados con outra finalidade. Garántense os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante comunicación por calquera medio legal, no Rexistro Xeral do Concello: Praza Castelao 1, 15920 Rianxo.

CONTACTO

Contacta connosco

Indica un correo ou teléfono para podermos contestar
Texto para identificar Refresh CAPTCHA