Deportes

Mantemento da suspensión das actividades deportivas municipais. - Comunicado do Servizo de Deportes - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Edif. Cuartel Vello, Praza Castelao 9, Rianxo.

981 86 63 81 - 661 247 136

Horario inverno: 8 a 15 h.

Horario verán: 8 a 14 h.

deportes@concelloderianxo.gal

Subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento ou creación de persoal técnico nos servizos municipais de deportes en 2024

Actualidade

Comunicado do Servizo de Deportes

Mantemento da suspensión das actividades deportivas municipais.

A Xunta de Galicia publicou a Orde do 4 de novembro de 2020 polo que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución na situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Á vista da devandita orde, o Concello de Rianxo decidiu manter a suspensión das actividades deportivas municipais, co obxecto de colaborar de xeito activo coas medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria. Esta suspensión manterase, como mínimo, mentres dure a vixencia da orde, ata o 4 de decembro.

Esta nova orde non modifica a práctica do deporte federado, que segue igual sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos federativos de funcionamento.

Máis información no Servizo de Deportes.