Medio Ambiente

- Rendemento hidráulico e porcentaxe de fugas no Concello de Rianxo - Concello de Rianxo

Medio Ambiente

Rendemento hidráulico e porcentaxe de fugas no Concello de Rianxo

A os efectos de coñecemento público e por cuestións de transparencia e de requirimentos da normativa reguladora da subvención concedida a este concello para a elaboración dunha auditoría municipal do abastecemento de augas , a vista dos datos previos obrantes na mesma, e en cumprimento co requirido por Augas de Galicia sobre información da porcentaxe de perda de auga no noso concello.

Logo de ter sido elaborada Auditoría de Control de Fugas, ponse de manifesto que o rendemento hidráulico do Abastecemento de Rianxo en 2021 foi dun 88,16 % (porcentaxe de perdas dun 11,84%).

Enlace: Auditoría Concello de Rianxo