Oficina de Rehabilitación

- Concesión de axudas á rehabilitación (5ª fase) - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Adro 2, Rianxo

981 866 350

981 866 628

odr@concelloderianxo.gal

Concellería de Urbanismo

luns a venres: 10.00 - 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.00

Persoal

Carlos Henrique Fernández Coto
Arquitecto

carloshenrique.fernandez@concelloderianxo.gal

Susana Holgado Herrero
Administrativa

susana.holgado@concelloderianxo.gal

Oficina da Área de Rehabilitación

Concesión de axudas á rehabilitación (5ª fase)

Consonte o disposto na Ordenanza Municipal reguladora das axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas na Área de Rehabilitación Integrada dos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) número 7, de data 10 de xaneiro de 2009, consonte o disposto no Acordo da Comisión Bilateral celebrada o 27 de outubro de 2015, relativo á Área de Rexeneración e Renovación Urbana Rianxo, Rianxiño e Fincheira, ábrese as bases da convocatoria do procedemento de concesión de axudas coas seguintes bases reguladoras.

Bases reguladoras para a concesión de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de renovación urbana de Rianxo, Rianxiño e Fincheira (5ª fase)