Oficina de Rehabilitación

- Concesión de axudas á rehabilitación - Concello de Rianxo

INFORMACIÓN XERAL

Adro 2, Rianxo

981 866 350

981 866 628

odr@concelloderianxo.gal

Concellería de Urbanismo

luns a venres: 10.00 - 14.00
martes e xoves: 17.00 - 19.00

Persoal

Carlos Henrique Fernández Coto
Arquitecto

carloshenrique.fernandez@concelloderianxo.gal

Susana Holgado Herrero
Administrativa

susana.holgado@concelloderianxo.gal

Oficina da Área de Rehabilitación

Concesión de axudas á rehabilitación

Bases reguladoras para a concesión de axudas á rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana, nos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño (6ª fase).

 

BASES REGULADORAS

MODELOS PARA DESCARGAR

Anexo I - Solicitude

Compromiso de residencia

Declaración de non inclusión nas causas de prohibición da solicitude

Outras subvencións

Autorización de inquilino

Elementos comúns

MODELOS DE INFORMACIÓN

Causas da denegación

Causas de prohibición da solicitude