Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de outubro de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de outubro de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 28 de outubro de 2021 coa seguinte

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación Actas: Acta  nº 10/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 30 de setembro de 2021 Acta nº 11/2021 do Pleno en sesión extraordinaria do 05 de outubro de 2021
​​​​​​​2.   SC   2/2021.   GASTOS   DE   FUNCIONAMENTO   DA   ESCOLA   INFANTIL   DE   RIANXOLIQUIDADOS   POLO   CONSORCIO   GALEGO   DE   SERVIZOS   DE   IGUALDADE   E   BENESTAR.CURSO 2020-21
3. CE 3/2021. GASTOS CORRESPONDENTES A FACTURAS RECIBIDAS EN 2021
​​​​​​​4. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA  FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DO IMPOSTO SOBREVEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA5.   PROPOSTA   DO   CONCELLO   DE   RIANXO   PARA   APOIAR   QUE   SE   DEDIQUE   O   DÍA   DASLETRAS GALEGAS AO INSIGNE POETA E ENSAÍSTA ISORNÉS, D. FAUSTINO REY ROMERO

PARTE DE CONTROL

6. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
7. MOCIÓN do grupo municipal Rianxo en Común: MELLORA  DA ATENCIÓN NO CENTRODE SAÚDE DE RIANXO
8.   MOCIÓN   do   grupo   municipal   Rianxo   en   Común:   REHABILITACIÓN   DO   PAZO   DEMARTELO
9.   MOCIÓN   de   Rianxo   en   común   :   AGRUPAMENTO   DE  PARCELAS   RÚSTICAS   MEDIANTEPERMUTAS ENTRE PARTICULARES
10. MOCIÓN  do grupo municipal RIANXO EN COMÚN: APOIO AO CRA DE RIANXO
​​​​​​​11. Rogos e preguntas