Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 12 de xullo de 2018 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión extraordinaria do Pleno da Corporación do 12 de xullo de 2018

Convocouse unha sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal para hoxe, xoves 12 de xullo de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación inicial do Orzamento, do Cadro de Persoal e do límite de gasto non financeiro do exercicio 2018.