Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de agosto de 2019 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de agosto de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 1 de agosto de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación da acta nº 10/2019 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 08/07/2019
  2. ​​​​​​​Aprobación da acta nº 9 /2019 do Pleno en sesión organizativa do 18/07/2019
  3. Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
  4. Rogos e preguntas