Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de agosto de 2019 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 1 de agosto de 2019

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 1 de agosto de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

  1. Aprobación da acta nº 10/2019 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 08/07/2019
  2. ​​​​​​​Aprobación da acta nº 9 /2019 do Pleno en sesión organizativa do 18/07/2019
  3. Dación de Conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
  4. Rogos e preguntas