Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 24 de febreiro de 2022 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 24 de febreiro de 2022

Convocouse unha sesión ordinaria do pleno da Corporación para o xoves 24 de febreiro de 2022 ás 20.00 h coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA:
1. Nomear ao pavillón municipal de Rianxo o nome de "Pavillón Municipal José Manuel Abuín-Chema" ( Expediente 2022/x999/000234)
​​​​​​​2 PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DE RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 15 E AO REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE RIANXO ( R.E. nº 184 de 07.02.2022)
3. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DE RIANXO EN COMÚN RELATIVA Á SUBVENCIÓN MUNICIPAL DO REPOBOAMENTO CON FRONDOSAS, COMA FRONTE DE RIQUEZA E SEGURIDADE PARA A VECIÑANZA ( R.E. nº 183 de 07.02.2022)
4. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE O DÍA DE ROSALIA CASTRO
5. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG DE APOIO AS MOBILIZACIÓNS FEMINISTAS DO 8 DE MARZO E DEMANDA DOS COMPROMISOS PENDENTES.
6. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PP CONTRA A EXCLUSIÓN FINANCEIRA

PARTE DE CONTROL
1. Dación de conta das actas da Xunta de Goberno
    - Acta 01/2022 da sesión extraordinaria do 27.01.2022
2. Dación de conta do informe trimestral de seguimento do Plan de axuste do artigo 10 da Orde Ministerial do 1 de outubro de 2012. Período: 4º trimestre de 2021
3. Rogos e preguntas