Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de marzo de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 25 de marzo de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 25 de marzo de 2021, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta nº 4 do 25 de febreiro de 2021.
2. Modificación da base de execución 26ª para a inclusión dunha nova subvención nominativa.
3. Cancelación do monte consorciado do Concello de Rianxo "Pena e Leoiras".
4. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno.
5. Moción da Alcaldía: a volta da Virxe de Guadalupe de asorey ao lugar de Tanxil.
6. Moción da Alcaldía: declaración BIC das mámoas dos Campiños.
7. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: adopción de medidas de dinamización do mercado municipal de Rianxo.
8. Moción do grupo municipal Rianxo en Común:declaración da Aldea Maldita de Abuín (Leiro) como Ben de Interese Cultural.
9. Rolda aberta de intervencións.