Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de decembro de 2019 - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 26 de decembro de 2019

 

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 26 de decembro de 2019, ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

1. Aprobación da acta nº 13/2019 do Pleno en sesión extraordinaria do 21/10/2019,  acta nº 15/2019 do Pleno en sesión ordinaria do 28/11/2019,  acta nº 17/2019 do Pleno en sesión extraordinaria do 05/12/2019
2.  Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
3. MOCIÓNS
4. Rogos e preguntas