Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 27 de xaneiro de 2022 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do pleno da Corporación do 27 de xaneiro de 2022

Convocouse unha sesión ordinaria do pleno da Corporación para o xoves 27 de xaneiro de 2022 ás 20.00 h coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación Acta nº 15/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 25/11/2021
2. REC 1/2022. APROBACIÓN FRAS PENDENTES DO EXERCICIO 2021. RELACIÓN H/2021/7
3. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL PSG-PSOE INSTANDO A XUNTA DE GALICIA A QUE CUMPRA O ACORDO   PARLAMENTARIO UNÁNIME DE ESTENDER O SERVIZO DE HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HADO) AO CONCELLO DE RIANXO NO PRIMEIRO TRIMESTRE DESTE ANO.


PARTE DE CONTROL
4. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno
​​​​​​​5. Rogos e preguntas