Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de abril - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 28 de abril

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o vindeiro xoves 28 de abril de 2022 ás 20.00 h coa seguinte ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. APROBACIÓN ACTA Nº 5 PLENO EN SESIÓN ORDINARIA DE 31 DE MARZO DE 2022
2.   RATIFICACIÓN   DA   RESOLUCIÓN   DA   ALCALDÍA   Nº   236/2022:   APROBACIÓN   PROXECTO MODIFICADO 05.02.2022 DOTACIÓN E AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA NO LUGAR DE CORQUES, NA PARROQUIA DE TARAGOÑA
3.   RATIFICACIÓN   DA   RESOLUCIÓN   DA   ALCALDÍA   Nº   280/2022:   APROBACIÓN   PROXECTO MODIFICADO 14.05.2021 DOTACIÓN DE REDES DE SANEAMENTO E ABASTECEMENTO DE AUGA NO LUGAR DE QUINTÁNS, NA PARROQUIA DE ISORNA - FASE I
​​​​​​​4. PROPOSTA DO   GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE   INSTADO Á XUNTA DE GALICIA A   QUE ESIXA   Á   EMPRESA   CONCESIONARIA   DO   TRANSPORTE   INTERURBANO   DE   VIAXEIROS   POR ESTRADA QUE SOLUCIONE DE INMEDIATO OS NUMEROSOS PROBLEMAS QUE ESTÁ A PADECER A VECIÑANZA DA COMARCA DO BARBANZA.

PARTE DE CONTROL

5. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
​​​​​​​ - Resolucións de Alcaldía desde o 01/03/2022 ata o 31/03/2022, que comprenden os números161/2022 ao 258/2022.
- Acta nº 3 XGL extraordinaria de 10 de marzo de 2022.
​​​​​​​ - Acta nº 4 XGL ordinaria de 17 de marzo de 2022
​​​​​​​6. ROGOS E PREGUNTAS