Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 29 de novembro de 2018 - Concello de Rianxo