Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 29 de xullo de 2021 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 29 de xullo de 2021

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 29 de xullo de 2021 coa seguinte

ORDE DO DÍA

Parte resolutiva

1. Aprobación da acta nº 8/2021 do Pleno en sesión ordinaria do 24 de xuño de 2021
2. CE 2/2021: Aprobación inicial do expediente de créditos extraordinarios 2/2021

Parte de control

3. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
4​​​​​. Moción do grupo municipal de Rianxo en Común relativa á dotación e posta en funcionamento do Centro de Día de Rianxo
5. Moción do grupo municipal Rianxo en Común, relativa á extensión do Servizo de Hospitalización a Domicilio
​​​​​​​6. Rolda aberta de intervencións.