Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de xaneiro de 2020 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 30 de xaneiro de 2020

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación municipal para o xoves 30 de xaneiro de 2020 coa seguinte

ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación da acta extraordinaria urxente núm. 18/2019 do 18 de decembro de 2019, e da acta ordinaria núm. 19/2019 do 26 de decembro de 2019
2. Aprobación modificación da periodicidade das sesións do Pleno
3. Delegación instrución e recadación de sancións de tráfico na Deputación

PARTE DE CONTROL

1. Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno
2. Dación de conta das resolucións contrarias a informes de Intervención e outros do exercicio 2018
3. Moción do Grupo Municipal PP: Instar o goberno a aboar a débeda pendente a Galicia
4. Moción do grupo municipal Rianxo en Común: Creación da mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia machista
5. Moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común: Escaparate virtual do comercio e hostalaría local
6. Moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común: Emerxencia climática
​​​​​​​7. Moción do Grupo Municipal de Rianxo en Común: Regulación da concesión de axudas económicas, espazos de titularidade municipal e apoio administrativo a entidades con criterios obxectivos
​​​​​​​8. Rogos e preguntas