Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de marzo de 2022 - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión ordinaria do Pleno da Corporación do 31 de marzo de 2022

Convocouse unha sesión ordinaria do pleno da Corporación para o xoves 31 de marzo de 2022 ás 20.00 h coa seguinte ORDE DO DÍA:

PARTE RESOLUTIVA
1. APROBACIÓN DE ACTAS
 - Aprobación Acta no 1/2022 do Pleno en sesión Extraordinaria do 12/01/2022
 - Aprobación Acta no 2/2022 do Pleno en sesión ordinaria do 27/01/2022
 - Aprobación Acta no 3/2022 do Pleno en sesión EXTRAordinaria URXENTE do 09/02/2022
 - Aprobación Acta no 4/2022 do Pleno en sesión ordinaria do 24/02/2022
2. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PROXECTO “MELLORA DA ENVOLVENTE DO PAVILLÓN CUBERTO DO COLEXIO C.E.P. XOSÉ Ma BREA SEGADE DE TARAGOÑA, EN RIANXO (MODIFICACIÓN 19.11.2021)” INCLUÍDO NO POS+ADICIONAL 1/2019: 2a FASE
3. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR PARA COBERTURA DE PRAZAS EN ATENCIÓN
PRIMARIA
4. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DE RIANXO EN COMÚN PARA PETICIÓN DE NOVAS TITULACIÓNS PARA O IES FÉLIX MURIEL
5. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO INSTANDO AO GOBERNO ESPAÑOL A RECONSIDERAR O SEU CAMBIO DE POSTURA SOBRE O SÁHARA OCCIDENTAL
6. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO RELATIVA ÁS ACTUACIÓNS QUE DEBEN IMPULSAR OS GOBERNOS GALEGO E CENTRA PARA MITIGAR O IMPACTO DO MEDRE DISPARADO DA INFLACIÓN NA SOCIEDADE E ECONOMÍA GALEGAS.
7. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL PSOE: PLAN URXENTE DE MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS DE GALICIA DIANTE DA CRISE DERIVA POLA INVASIÓN DE UCRANIA . R.E. no 202200000000955 de 24.03.2022
8. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO PARA CONDENAR A INVASIÓN RUSA EN UCRAÍNA, MOSTRAR A SOLIDARIEDADE CO POBO UCRANIANO E DEMANDAR O RETORNO Á VÍA DIPLOMÁTICA PARA ACADAR A PAZ
9. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE CONDENANDO A INVASIÓN RUSA SOBRE UCRAÍNA
10. PROPOSTA DO GRUPO MUNICIPAL POPULAR DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE CONDENA DA INVASIÓN RUSA SOBRE UCRAÍNA

PARTE DE CONTROL

11. DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA E ACTAS DA XUNTA DE GOBERNO
 - Resolucións de Alcaldía dende o 01/01/2022 ata o 28/02/2022, que comprenden os números
01/2022 ao 160/2022.
​​​​​​​ - Actas das Xuntas de Goberno Local : Acta no 2 da Sesión extraordinaria do día 24/02/2022
12. DACIÓN DE CONTA DA APROBACIÓN DO PLAN ORZAMENTARIO A MEDIO PRAZO 2023-25
13. DACIÓN DE CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA DE FACTURAS REMITIDA PARA A SÚA INCLUSIÓN NO MECANISMO DE PAGO A PROVEDORES 2022 (MPP 2022) NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDEMENTO
14. ROGOS E PREGUNTAS