Ordes do día do Pleno

- Orde do día da sesión organizativa do Pleno da Corporación do 13 de xullo - Concello de Rianxo

PUBLICACIÓN DAS CONVOCATORIAS DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN

As convocatorias das sesións do Pleno da Corporación, xunto coas ordes do día das convocatorias, publícanse no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica​​​​​​​.

 

Ordes do día das sesións do Pleno (anteriores)

Orde do día da sesión organizativa do Pleno da Corporación do 13 de xullo

Convocouse a sesión organizativa do pleno da Corporación para o xoves 13 de xullo ás 20.00 h na casa do Concello, coa seguinte

ORDE DO DÍA:

​​​​1. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES
2. POSTA EN COÑECEMENTO DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS
3. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 687/2023 DE DATA 07.07.2023: COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS E PERIODICIDADE DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORPORACIÓN 2023-2027.
4. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 676/2023 DE 06.07.2023 NOMEAMENTO TENENTES DE ALCALDE CORPORACIÓN 2023-2027
5. DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 677/2023 DE 06.07.2023 DELEGACIÓNS CONCELLEIROS CORPORACIÓN 2023-2027.
6. DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA Nº 673/2023 DE DATA 06.07,2023 DO NOMEAMENTO DO PERSOAL INTEGRANTE DO COMITÉ ANTI-FRAUDE DO CONCELLO DE RIANXO
7. PROPOSTA DA ALCALDÍA PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO 2023-2027.
8. PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓN INFORMATIVAS 2023-2027
9. NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS. 2023-2027
10. PROPOSTA ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS 2023-2027
11. PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE RÉXIME ECONÓMICO DAS ASISTENCIAS 2023-2027
12. PROPOSTA DA ALCALDÍA DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS
​​​​​​​13. PROPOSTA DA ALCALDÍA DA CREACIÓN MESA PERMANENTE DE CONTRATACIÓN 2023 PLENO