Ordes do día do Pleno

Ordes do día do Pleno - Concello de Rianxo

Ordes do día das sesións do Pleno

Convocouse unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal para o vindeiro xoves 26 de abril de 2018 ás 20.00 h, na Casa do Concello, coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación acta no 3/2018 do Pleno Ordinario do 5 de abril de 2018 2. Aprobación Acta no 5/2018 do Pleno en sesión extraordinaria urxente do 16 de abril de 2018 3. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta...

O vindeiro xoves 5 de abril de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA 1. Aprobación da acta núm. 2/2018 da sesión ordinaria do Pleno do 22/02/2018. 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno. 3. Dación de conta da aprobación do plan orzamentario a medio prazo 2019-21....

O vindeiro xoves 22 de febreiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta núm. 1/2018 do Pleno en sesión ordinaria do 25/01/2018. 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das Actas da Xunta de Goberno. 3. Informe de seguimento do Plan de Axuste 2012-22 relativo ao 4º...

O vindeiro xoves 25 de xaneiro de 2018, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas dos Plenos nº 14/2017, 15/2017 e 16/2017. 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno. 3. Avaliación do Plan de Saneamento Financeiro 2015-18 para a anualidade 2016. 4....

O vindeiro xoves 28 de decembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 13 do Pleno do 13-11-2017 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía do mes de Novembro e da acta da Xunta de Goberno Local nº 21/2017 3. Compatibilidade do traballo realizado no Concello de Rianxo co...

O vindeiro xoves 30 de novembro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas dos Plenos anteriores No 10/2017, No 11/2017, No 12/2017 e No 13/2017. 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno Local. 3. Proposta de acordo de adopción da acta multimedia...

O vindeiro xoves 26 de outubro de 2017, ás 20.00 h, na Casa do Concello, convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 8/2017 do Pleno extraordinario do 21/08/2017 e da nº 9/2017 do Pleno extraordinario urxente do 13/09/2017 2. Moción do BNG de explotación da mina de Touro e O Pino 3. Moción do BNG contra os lumes...

O vindeiro xoves 28 de setembro de 2017, ás 20.00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación das actas das sesións dos Plenos anteriores 2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta do Convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de...

O vindeiro luns 21 de agosto de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello convócase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Festivos Locais 2018 2. Aprobación do recoñecemento extraxudicial 23/2017 3. Aprobación do cambio de finalidade do préstamo concertado para a Mellora das escolas unitarias 4. Aprobación do Convenio de Colaboración entre a...

O vindeiro xoves 27 de xullo de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 2. Ampliación do límite temporal das anualidades do contrato de redacción do PXOM 3. Moción presentada polo Colexio de Avogados:Problemática do xulgado...

O vindeiro xoves 29 de xuño de 2017, ás 20:00 horas, na Casa do Concello celebrarase unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 5/2017 do pleno en sesión ordinaria do 25/5/2017. 2. Información das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno. 3. Aprobación definitiva da modificación do estudo de detalle para o sinalamento...

O vindeiro xoves 27 de abril de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1.  Aprobación da acta nº 3 do pleno ordinario do 30 de marzo de 2017 2.  Dación de conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Ratificación da Resolución nº 293-2017 do 12 de abril de 2017:...

O vindeiro luns 30 de marzo de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 2-2017 do Pleno ordinario do 20 de febreiro de 2017 2. Dación de Conta das resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta do informe de avaliación da anualidade 2015 do Plan de...

O vindeiro luns 20 de febreiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. - Aprobación de Actas 2. - Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. - Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal.- Plan Único de Concellos- POS + 2017 4. -...

O vindeiro xoves 26 de xaneiro de 2017 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación acta nº 20/2016 de 29 de decembro de 2016 2. Dación de Conta das Resolucións de Alcaldía e Actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta da R.A. nº 30/2017.- Delegación Alcaldía 4. Moción pola imposición dunha taxa...

O vindeiro xoves 29 de decembro de 2016 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. Aprobación da acta nº 19/2016 de 1 de decembro 2. Dación de conta das resolucións de alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. Dación de conta das resolucións contrarias a reparos da intervención municipal e outros...

O vindeiro xoves 1 de decembro de 2016 ás 20:00 horas terá lugar na Casa do Concello unha sesión ordinaria do pleno da corporación municipal coa seguinte ORDE DO DÍA: 1. - Aprobación de actas 2. - Dación de conta das Resolucións de Alcaldía e das actas da Xunta de Goberno 3. - Dación de conta da Resolución de Alcaldía nº 505/2016 de 19 de outubro das Modificacións das atribucións da Xunta de...

— Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 51 - 68 de 68 resultados.