Perfil do contratante

- Subministro con opción de compra e mantemento integral de equipamento informático municipal - Concello de Rianxo

Plataforma de contratación do sector público

Coa posta en marcha da Licitación electrónica, o perfil do contratante migrouse á Plataforma de Contratación do Sector Público (https://contrataciondelestado.es/).

A partir do 30 de maio de 2018, todas as licitacións serán publicadas nesta plataforma.

 

 

Accesos directos ás licitacións por órgano de contratación:

Perfil do contratante ata maio de 2017

Dende o mes de agosto de 2016, todos os contratos do Concello de Rianxo publicaranse na Plataforma de contratación pública de Galicia.

 

Perfil do contratante ata agosto de 2016

Subministro con opción de compra e mantemento integral de equipamento informático municipal

Por Resolución de Alcaldía nº 59/2014 de 24 de febreiro de 2014, resolveuse a adxudicación do contrato de servizo "Subministro con opción de compra e mantemento integral de equipamento informático municipal"

Anuncio de adxudicación e formalización do contrato