Procesos Selectivos

PROCESO FINALIZADO - Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II" - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II"

PROCESO FINALIZADO

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro dual de emprego "ARCOS MOLDES II" para a formación de 16 alumnos/as - traballadores/as na especialidade de "PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN", segundo a subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

Así, para o desenvolvemento do dito proxecto, é necesaria a contratación do equipo directivo e docente correspondente e tamén do alumnado - traballador beneficiario deste, segundo as bases seguintes:

Bases

Baremo alumnos

Puntuacións provisionais persoal directivo, docente e de apoio (23/10/2018)

Director-a

Mestre-a de especialidade

Titor-a

Mestre-a de xestión empresarial

Administrativo-a

Puntuacións provisionais alumnado traballador (25/10/2018)

Puntuacións provisionais alumnado traballador (25/10/2018)

Puntuacións definitivas persoal directivo, docente e de apoio (29/10/2018)

Director-a

Mestre-a de especialidade

Titor-a

Mestre-a de xestión empresarial

Administrativo-a

Puntuacións definitivas alumnado traballador (30/10/2018)

Puntuacións definitivas alumnado traballador (30/10/2018)