Procesos Selectivos

Proceso de selección - Obradoiro dual de emprego "CLÍNICA VELLA" - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Obradoiro dual de emprego "CLÍNICA VELLA"

Proceso de selección

O Concello de Rianxo vai poñer en marcha o Obradoiro dual de emprego "CLÍNICA VELLA" para a formación de 15 alumnos/as - traballadores/as na especialidade de "INSTALACIÓN DE PLACA DE XESO LAMINADO E FALSOS TEITOS", segundo a subvención concedida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, ao abeiro da Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

Así, para o desenvolvemento do dito proxecto, é necesaria a contratación do equipo directivo e docente correspondente e tamén do alumnado - traballador beneficiario deste, segundo as bases seguintes:

Bases para o equipo directivo e docente

Baremo para o alumnado

Publicación das puntuacións provisionais - equipo directivo e docente (16/10/2019)

Puntuacións provisionais - director/a

Puntuacións provisionais - mestre/a de especialidade (XC)

Puntuacións provisionais - mestre/a de especialidade (XP)

Puntuacións provisionais - titor/a-mestre/a de ensino básico

Puntuacións provisionais - administrativo/a

Publicación das puntuacións provisionais - alumnado traballador (18/10/2019)

Puntuacións provisionais - alumnado-traballador

Puntuacións definitivas - alumnado traballador (28/10/2019)

Puntuacións definitivas - alumnado traballador

Publicación das puntuacións definitivas - equipo directivo e docente (29/10/2019)

Puntuacións definitivas - director/a

Puntuacións definitivas - mestre/a de especialidade XC

Puntuacións definitivas - mestre/a de especialidade XP

Puntuacións definitivas - titor/a-mestre/a de ensino básico

Puntuacións definitivas - administrativo/a

NOTA INFORMATIVA 29/10/2019​​​​
O persoal do equipo directivo e docente seleccionado deberá presentarse o día 30/10/2019 ás 09:30 h na Casa do Concello
O alumnado traballador seleccionado deberá presentarse o día 30/10/2019 ás 11:30 h na Casa do Concello