Procesos Selectivos

- PEL-Concellos 2023 - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

PEL-Concellos 2023

O Concello de Rianxo vai presentar no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, as ofertas de emprego para a contratación do persoal necesario para o programa PEL-CONCELLOS 2023, para facilitar a empregabilidade das persoas en situación de exclusión laboral, especialmente no ámbito rural así como fomentar a inserción apoiando a contratación de persoal para a prestación de obras e servizos básicos e esenciais. As persoas aspirantes deberán comprobar que están axeitadamente inscritas.

As categorías para as que se vai presentar a oferta son: oficial albanel (1 persoa), condutor-a (1persoa), peón/peoa albanel (1 persoa) e peón/peoa aglomerado (1 persoa).

O Concello publicou en días pasados esta información nos dous xornais de maior tirada na zona.

Anuncio

Bases de selección (22/06/2023)

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS (2023-06-27)

Oficial 1ª albanel

Condutor-a

Peón-peoa aglomerado

Peón-peoa albanel

DATAS DO PROCESO (2023-07-03)

Cadro de datas do proceso

PUNTUACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS (05/07/2023)

Condutor-a

Oficial 1ª albanel

Peón-peoa albanel

Peón-peoa aglomerado

ACTAS DO PROCESO (20/07/2023)

Acta núm. 1_condutor

Acta núm. 1_oficial 1ª albanel

Acta núm. 1_peón albanel-peón aglomerado

Acta núm. 2-final_condutor

Acta núm. 2-final_oficial 1ª albanel

Acta núm. 2-final_peón albanel-peón aglomerado