Procesos Selectivos

- Proceso de selección para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Proceso de selección para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias.
O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos).
No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en conta.
As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es).

Anuncio

Bases de selección

Instancia

Anexo I

Anexo II

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas (30/05/2017)

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas (08/06/2017)

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas, nomeamento do tribunal e data da proba

DATA DA PROBA
DATA: LUNS 12 DE XUÑO DE 2017
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO DE RIANXO
HORA: 10:30 HORAS
 
Resultados da proba escrita (12/06/2017)

Resultado da proba escrita

PROBA DE GALEGO
LUGAR: CENTRO SOCIOCULTURAL AUDITORIO
DATA: 14/06/2017
HORA: 09:00
 

Acta núm. 1 do tribunal cualificador

Acta núm. 2: valoración global

Acta núm 3: sorteo publico para resolver empates