Procesos Selectivos

Contratación de peóns forestais - Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal - Ano 2022 - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal - Ano 2022

Contratación de peóns forestais

O Concello de Rianxo, en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade, vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia, na súa oficina de Boiro, para a contratación de 2 peóns forestais para o Servizo de Limpeza de Montes e outras tarefas de valorización forestal.

Os traballadores e as traballadoras que se contraten para a realización das obras e servizos para as/os que se outorgue a subvención, deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e estar dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da formalización do contrato de traballo temporal.

Orde da convocatoria

Bases da convocatoria