Procesos Selectivos

Procesos Selectivos - Concello de Rianxo

SERVIZO DE EMPREGO

INFORMACIÓN XERAL

Axencia de Emprego e Desenvolvemento Local
Praza Castelao 1, Rianxo

981 86 00 75

981 84 36 29

emprego@concelloderianxo.gal

luns a venres 09.00 - 14.00

Procesos Selectivos de Persoal Laboral

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal para a oficina de turismo. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/05/2017 ata o 19/05/2017 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para...

O día 17/05/2017, o Concello de Rianxo publicou na prensa o anuncio para a creación dunha bolsa de contratación de auxiliares de Policía Local, para cubrir renuncias e baixas durante os meses de xullo, agosto e setembro, no que se establecía que o prazo de presentación de solicitudes era de cinco días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación, segundo o recollido no punto 4 das...

O Concello de Rianxo inicia un proceso de contratación de 6 auxiliares de policía para os meses de abril, maio, xuño, xullo, agosto e setembro, como reforzo do servizo ante o incremento poboacional que se produce pola segunda vivenda a partires de semana santa e como municipio turístico costeiro ata o mes de setembro coas festas da Guadalupe. Prazo para presentación de instancias dende o día...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal técnico para museos e centros de interpretación do Concello de Rianxo. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 técnico-a de normalización lingüística. O prazo de presentación de instancias será desde o 12/12/2016 ata o 16/12/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628, antes do remate do prazo, para seren tidas en...

O Concello de Rianxo vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para contratar a 2 oficiais 1ª albaneis e 7 peóns (3 peóns de aglomerado, 2 peóns de xardíns e 2 peóns albaneis). As ditas contratacións vanse realizar ao abeiro da subvención concedida pola Deputación Provincial da Coruña e están incluídas no Programa de Integración Laboral...

O Concello de Rianxo vai poñer en funcionamento o obradoiro de emprego “ARCOS MOLDES” co obxectivo de formar a 20 alumnos/as traballadores/as nas especialidades de “FÁBRICAS DE ALBANELERÍA” e “INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES” Requisitos: Ser maior de 18 anos Estar desempregado/a e inscrito/a no Servizo Público de Emprego como solicitante de programas de obradoiros de...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será os días 12 e 13 de agosto de 2016. As solicitudes para a participación no proceso selectivo presentaranse unicamente e debido á urxencia do proceso, no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo (de 09:00 h a 13:00 h)...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 xefe/a de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 06/08/2016 ata o 09/08/2016 (ambos incluídos). As solicitudes para a participación no proceso selectivo presentaranse unicamente e debido á urxencia do proceso, no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo (de...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de xefes/as de brigada de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 23/06/2016 ata o 29/06/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns condutores/as e peóns das brigadas de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 23/06/2016 ata o 29/06/2016 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 4 Socorristas dentro do Servizo de Vixilancia de Praias. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas desempregadas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como ...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 2 Peóns de Xardíns dentro do Plan de Inclusión Social. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia...

O Concello de Rianxo convoca un proceso selectivo para un auxiliar de Policía Local. A documentación de referencia para todo o proceso está dispoñible na Sede Electrónica. Convocatoria na Sede Electrónica do Concello de Rianxo Bases reguladoras da convocatoria Listaxe provisional de persoas admitidas Listaxe definitiva de persoas admitidas, designación do tribunal e convocatoria das probas...

O Concello de Rianxo convoca un proceso selectivo para cinco auxiliares de Policía Local. A documentación de referencia para todo o proceso está dispoñible na Sede Electrónica. Convocatoria na Sede Electrónica do Concello de Rianxo Bases reguladoras da convocatoria Anexo II: modelo de solicitude Listaxe provisional de persoas admitidas Listaxe definitiva de persoas admitidas, designación...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de persoal de limpeza (limpador-a). O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 educador-a familiar. O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de correos, será necesario adiantala por fax ao...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de xefes de brigada para as cuadrillas de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de peóns e peóns condutorespara as cuadrillas de prevención e extinción de incendios. O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias. O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de...

O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de animadores-as turísticos. O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos). No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Deputación Provincial da Coruña vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para contratar 1 oficial de 2ª e 2 Peóns albaneis dentro do programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes. Os traballadores e...

O Concello de Rianxo en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar vai presentar oferta de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia na súa oficina de Boiro para 2 Peóns de Xardíns dentro do Plan de Inclusión Social. Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser, en todo caso, persoas perceptoras da Risga e estar inscritas no Servizo Público de Emprego de...

Por Resolución de Alcaldía do 02/03/2015 aprobáronse as bases de selección que se recollen de seguido e a súa convocatoria ordenándose a publicación nun xornal e na web municipal: Bases reguladoras para a contratación de catro auxiliares de Policía Local do Concello de Rianxo Instancia Rectificacion erro bases auxiliares policia local Proceso na Sede Electrónica Publicación da listaxe...

Por Resolución de Alcaldía nº 672/2014 de 03 de decembro de 2014, resolveuse a adxudicación do contrato de obra "SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA DO CONCELLO DE RIANXO reservado ás entidades da D.A.5ª do RD. Lexislativo 3/2011” que se publica consonte ao Prego e aos efectos do artigo 154 RD 3/2011, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de contratos do sector público. Anuncio de adxudicación

O obxecto desta convocatoria é a creación dunha listaxe de contratación laboral temporal de TRACTORISTAS para a execución dos traballos inherentes ao oficio, entre os que se atoparía o servizo municipal de limpeza de praias. Esta lista, previo proceso selectivo, terá unha duración máxima de dous anos e sen prexuízo de que se poda precisar unha selección específica de xeito excepcional. Bases...

O Concello de Rianxo vai levar a cabo a contratación de 3 persoas  para o Programa de financiamento das cuadrillas de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes, que consistirá na realización de tarefas de reparación e conservación de beirarrúas e beiravías, arranxar as infraestruturas máis deterioradas do termo municipal, realizar labores...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 2 xefes de brigada para as brigadas de extinción de incendios. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 2 peóns condutores e 6 peóns para as brigadas de extinción de incendios. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do...

O Concello de Rianxo vai contratar unha persoa para guía-asistente de información turística na modalidade de contratación laboral temporal. Anuncio do proceso selectivo Bases do proceso selectivo Modelo de instancia de solicitude Anuncio de ampliación de prazo

O día 21/07/2014 a Alcaldía resolveu facer unha corrección de erros nas bases dos procesos de selección para o persoal de prevención e extinción de incendios (xefes de brigada, peóns e peóns condutores), segundo se indica de seguido: Corrección de erros nas bases de selección para o persoal de prevención e extinción de incendios.pdf

Por Resolución de Alcaldía do 27/03/2014 aprobáronse as bases de selección que se recollen de seguido e a súa convocatoria ordenándose a publicación nun xornal e na web municipal: Bases reguladoras para a contratación laboral temporal de 4 auxiliares de Policía Local do Concello de Rianxo 2014 Listaxe provisional de admitidos (9 abril) Listaxe definitiva de admitidos (16 abril) Acta...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 informador/a tutístico/a. As bases e as instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello remata as 13:00 h do...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 2 peóns condutores e 6 peóns para as brigadas de extinción de incendios. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 2 xefes de brigada para as brigadas de extinción de incendios. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación de unha lista de contratación temporal para PERSOAL DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello remata as...

O obxecto desta convocatoria é a selección, polo sistema de oposición e quenda libre, de catro ( 4) auxiliares de Policía Local para o Concello de Rianxo, na tempada de verán, xa que, polo seu carácter costeiro e interese turístico atopase cun incremento importante poboacional durante esta, que fan preciso o reforzo de ditos servizos. O contrato será como persoal laboral temporal durante 4...

O Concello de Rianxo publicou o anuncio para a creación de unha lista de contratación temporal para PERSOAL DE LIMPEZA. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello remata as 14:00 h do xoves...

O Concello de Rianxo publicou hoxe 14/06/2012 o anuncio para a creación da lista de contratación temporal para tractoristas de limpeza de praias. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello...

O Concello de Rianxo publicou hoxe 14/06/2012 o anuncio para a creación da lista de contratación temporal para peóns de limpeza de praias. As instancias para participar nesta lista poden recollerse no mostrador de información do Concello. Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación a ter en conta. O prazo para presentar as solicitudes no Rexistro xeral do Concello remata as...

Preséntanse as bases reguladoras do procedemento selectivo para a a contratación laboral temporal de 4 auxiliares de Policía local para o Concello de Rianxo. Presentación de solicitudes ata o 2 de maio de 2012. Bases reguladoras Listaxe provisional de aspirantes Listaxe definitiva de aspirantes e anuncio de convocatoria das probas de selección Acta de constitución do tribunal...

— Resultados por páxina
Mostrando o intervalo 51 - 92 de 92 resultados.